“Một số khía cạnh lý thuyết về vốn xã hội” (06/11/2008)

Ngày 28 tháng 2 năm 2008, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Xã hội học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số khía cạnh lý thuyết về vốn xã hội” do nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thắng đang học ở Đại học quốc gia Tokyo, Nhật Bản trình bày.

“Giới thiệu quan điểm lý thuyết Khinh-Trọng và vận dụng trong nghiên cứu Xã hội học Nông thôn” (06/11/2008)

Ngày 10 tháng 01 năm 2008, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Xã hội học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học đoàn đầu tiên của năm 2008 với chủ đề “Giới thiệu quan điểm lý thuyết Khinh-Trọng và vận dụng trong nghiên cứu Xã hội học Nông thôn” do GS.TS. Tô Duy Hợp thuyết trình.

“Xu hướng hình thành các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tại Đông Á” (06/11/2008)

Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Xu hướng hình thành các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tại Đông Á” do Ths. Bùi Trường Giang (Viện Kinh tế và Chính trị thế giới) trình bày.

“Lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đang thảo luận” (06/11/2008)

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức sinh hoạt khoa học cho đoàn viên tại Viện. Tham dự toạ đàm có PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, cùng toàn thể đoàn viên của Chi đoàn.

“Giới thiệu phần mềm hỗ trợ quản lý và khai thác số liệu điều tra - SIMES” (06/11/2008)

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Xã hội học tổ chức buổi hội thảo “Giới thiệu phần mềm hỗ trợ quản lý và khai thác số liệu điều tra - SIMES” do Tào Văn Trung và Nguyễn Ngọc Quế - hai chuyên gia tin học của Dự án "Điều tra số liệu Công nghệ thông tin của Việt Nam" được WorldBank tài trợ - trình bày.

“Hướng dẫn xây dựng tủ sách cá nhân” (06/11/2008)

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn đoàn viên trong chi đoàn, Chi đoàn TNCS HCM Viện Xã hội học tổ chức lớp học: “Hướng dẫn xây dựng tủ sách cá nhân và ứng dụng chương trình Quản trị tài liệu Reference Manager trong quản lý tủ sách” vào ngày 24 tháng 7 năm 2007, tại Thư viện Viện Xã hội học.

“Phương pháp điều tra chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học xã hội” (06/11/2008)

Ngày 6 tháng 7 năm 2007, tại Viện Kinh tế Việt Nam Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức sinh hoạt khoa học nhằm giới thiệu về “Phương pháp điều tra chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học xã hội ”.

Chi đoàn Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững tổ chức sinh hoạt khoa học (06/11/2008)

Ngày 17 tháng 5 năm 2007, Chi đoàn Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững tổ chức sinh hoạt khoa học cho đoàn viên tại Viện. Buổi sinh hoạt khoa học tập trung vào hai báo cáo của 2 đoàn viên trong Chi đoàn: Nguyễn Song Tùng và Đồng Minh Hà.

“Ứng dụng Tâm lý học vào đời sống” (06/11/2008)

Ngày 12 tháng 4 năm 2007, Câu lạc bộ Khoa học kết hợp với Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Tâm lý học tổ chức sinh hoạt khoa học nhằm giới thiệu việc “Ứng dụng tâm lý học vào đời sống” với nội dung “Kỹ năng lãnh đạo nhóm”. Buổi thảo luận diễn ra tại Trung tâm Tâm lý học Ứng dụng, Viện Tâm lý học.

“Kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2006 - Triển vọng năm 2007” (06/11/2008)

Hưởng ứng Lễ phát động Tháng Thanh niên 2007 và chào mừng 76 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 22/03/2007 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp với nhóm các chi đoàn thuộc chuyên ngành kinh tế và quan hệ quốc tế của Viện đã tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam và Thế giới năm 2006 - Triển vọng năm 2007”.
Các tin đã đưa ngày: