Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm năm 2010

08/02/2010

Ngày 21 tháng 1 năm 2010, tại Hà Nội, Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên để tổng kết công tác tạp chí năm 2009 và xây dựng phương hướng công tác năm 2010.

Tham dự Hội nghị, có gần 100 cộng tác viên và các cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm bao gồm Lãnh đạo Viện, các uỷ viên Hội đồng Khoa học và các cán bộ quản lý cấp phòng của Viện. 

Năm 2009, Tạp chí Hán Nôm đã nhận được trên 85 bài viết của các cộng tác viên. Tạp chí đã ra 6 số theo đúng kế hoạch năm với 61 bài và tin của 63 tác giả,  trong đó có 41 bài nghiên cứu, 6 bài đọc sách - trao đổi ý kiến, 8 bài sưu tầm - tư liệu tham khảo, 6 bài thường thức Hán Nôm và tin tức.

Với tôn chỉ mục đích là tạp chí khoa học chuyên ngành, trong năm qua Tạp chí Hán Nôm đã công bố nhiều bài viết có tính lý luận góp phần xây dựng phương pháp luận cho ngành Hán Nôm học Việt Nam và đăng tải nhiều bài trao đổi học thuật, phần nào đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức Hán Nôm trong đời sống văn hoá xã hội hiện nay. Tạp chí cũng đã giới thiệu được nhiều bài sưu tầm tư liệu mới và tư liệu tham khảo. Điều này chứng tỏ rằng các tư liệu Hán Nôm có giá trị vẫn còn nằm rải khá nhiều tại các địa phương trong cả nước. Bằng hoạt động của mình, Tạp chí Hán Nôm đã thực sự là diễn đàn của ngành Hán Nôm học trong nước và quốc tế. Các tác giả tham gia viết bài cho Tạp chí ngày càng đông, thu hút khá nhiều lực lượng cán bộ khoa học của chuyên ngành Hán Nôm ở các viện nghiên cứu và các trường đại học.

Về hình thức, Toà soạn đã có nhiều cố gắng để kĩ thuật in ấn ngày càng đẹp và rõ hơn.

Trong năm 2010, Tạp chí sẽ vẫn tiếp tục ra 6 số/năm với bố cục gồm các mục: Nghiên cứu, Đọc sách-Trao đổi ý kiến, Sưu tầm-Tư liệu tham khảo, Thường thức Hán Nôm và Tin tức. Ngoài các số công bố thường kỳ, Tạp chí sẽ ra các số chuyên đề gắn liền với những sự kiện văn hóa lớn và các tác gia Hán Nôm...

                                                        Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: