Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2010

01/03/2010

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2010 Ngày 04 tháng 02 năm 2010, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên (khu vực Hà Nội) để tổng kết công tác tạp chí năm 2009 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2010.

Tham dự Hội nghị, có các cộng tác viên, các tổng và phó tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng cán bộ Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ.
     
Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, tiền thân là Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung – Tây Nguyên được thành lập theo Giấy phép xuất bản số 20/GP-BTTTT cấp ngày 7 tháng 1 năm 2008. Sau hai năm hoạt động, đến nay Tạp chí đã bước những bước đi vững chắc hơn. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2009, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung đã được kiện toàn thêm một bước mới, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập của Tạp chí, thành lập Hội đồng biên tập mới gồm 9 nhà khoa học trong và ngoài Viện, tạo điều kiện để Tạp chí hoạt động thuận lợi và có hiệu quả hơn.

Trong năm 2009, Tạp chí đã nhận được số lượng bài viết của các tác giả gửi đến nhiều hơn so với năm 2008. Số lượng bài viết không chỉ của các cộng tác viên là cán bộ Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ  mà còn có rất nhiều bài của cộng tác viên ở các viện trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan khác. Đặc biệt, số lượng bài viết của các tác giả ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tăng hơn năm 2008. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc, biên tập được kĩ càng đảm bảo chất lượng của Tạp chí. Với 4 số/năm, năm 2009, Tạp chí đã đăng tải 36 bài, ngoài ra, còn có các trang thông tin sách, giới thiệu sách và tin tức. Nếu như ở năm 2008, số lượng các bài viết thuộc chuyên ngành văn hoá chiếm tỉ lệ nhiều hơn các chuyên ngành khác thì năm 2009, chủ đề các bài đã phong phú và đa dạng hơn, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, văn hoá học, tôn giáo, lịch sử, tài nguyên môi trường, kinh tế... Điều đó chứng tỏ sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà khoa học, giới nghiên cứu và bạn đọc đối với Tạp chí.

Tạp chí đã được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia công nhận và cấp mã số ISSN 1859-2635; đây là một bước tiến để Tạp chí nâng cao uy tín và chất lượng khoa học, góp phần vào việc chuẩn hoá quốc tế; Tạp chí đã tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm đánh giá chất lượng và đưa Tạp chí vào hệ thống danh sách Tạp chí Quốc gia để tính điểm trong việc công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các tác giả có bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí.

Có được thành công trên là trước hết do sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ, và các cộng tác viên đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ. Trong năm 2010, Tạp chí sẽ tiến tới nâng số xuất bản hằng năm từ 4 số lên 6 số vào cuối năm hoặc đầu năm 2011.

                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: