Thông báo của Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam về các nguồn thông tin khoa học của Viện KHXH Việt nam sẵn sàng phục vụ tra cứu trực tuyến

17/03/2010

Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam trân trọng thông báo 3 cơ sở dữ liệu (CSDL) về các nguồn thông tin khoa học của Viện KHXH Việt Nam hiện đang sẵn sàng hỗ trợ các nhà khoa học trong và ngoài Viện KHXH Việt Nam tra cứu trực tuyến qua Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam:

1. CSDL Sách Viện KHXH Việt Nam. CSDL vừa được bổ sung dữ liệu mới, hiện có trên 81.500 đầu sách của 29 thư viện các viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHXH Việt Nam.

2. CSDL Bài tạp chí Viện KHXH Việt Nam xuất bản. Đây là CSDL quản lý và phục vụ tra cứu nguồn tin là các bài tạp chí được đăng trong 29 tạp chí khoa học do các viện nghiên cứu trực thuộc Viện KHXHVN xuất bản. CSDL vừa được bổ sung dữ liệu mới và hiện có trên 23.000 bài tạp chí sẵn sàng cho tra cứu.

3. CSDL Đề tài khoa học. Đây là CSDL cung cấp thông tin về các đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ do các Viện thuộc Viện KHXHVN thực hiện, chủ trì thực hiện. CSDL hiện có trên 130 đề tài và đang trong quá trình bổ sung dữ liệu mới.

Để tra cứu dữ liệu, mời theo đường dẫn sau :

Tra cứu các CSDL

 

 Thư viện hoan nghênh ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và người dùng tin qua địa chỉ email : huent.vass@yahoo.com

 Các tin đã đưa ngày: