Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2010

30/03/2010

Vừa qua, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2010 để tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2009 và bàn phương hướng hoạt động năm 2010.

Tham dự Hội nghị có các cộng tác viên và các đại biểu đến từ: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Học viện Tư pháp, Học viện Tài chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp…

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị - Tổng Biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác tạp chí năm 2009 và phương hướng hoạt động của Tạp chí năm 2010. Năm 2009, Tạp chí đã ra đủ 12 kỳ với 150 bài, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Lịch sử nhà nước và pháp luật, lý luận nhà nước và pháp luật, các bộ luật, quyền con người, đóng góp ý kiến cho các dự án luật. Tạp chí còn là kênh thông tin, đăng tải kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật và một số cơ sở nghiên cứu khác chủ trì. Các bài viết đã phản ánh được những vấn đề pháp lý thời sự và có tính phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về  phương hướng hoạt động năm 2010, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật định hướng công bố các bài viết tập trung vào các chủ đề: (1) Những vấn đề về Nhà nước và pháp luật trong các dự  thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Những ý tưởng và định hướng nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992; (3)Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền; tổ chức và kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền; (4) Cải cách hành chính: thành tựu, hạn chế, bất cập và phương hướng, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; (5)Thực tiễn pháp lý; giới thiệu công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo về Nhà nước và pháp luật.

Tạp chí sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nhằm giữ vững vị thế là diễn đàn khoa học của giới Luật học Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu và sự mong đợi của độc giả đối với Tạp chí.

                                                         

                                                        Nguyễn Vũ

                                                      (Theo: isl.gov.vn)


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: