Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010

23/11/2010

Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010 Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tổ chức Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010.

Năm 2010, Ban tổ chức Hội nghị nhận được 103 bài tham luận của 106 tác giả đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tỉnh thành trong cả nước. Các tham luận tập trung vào 5 vấn đề:

 1) Thông báo, giới thiệu những phát hiện mới trong công tác điều tra, sưu tầm tư liệu Hán Nôm hiện còn nằm rải rác ở các địa phương và các kho tư liệu trong cả nước. Những tư liệu Hán Nôm mới sưu tầm, công bố là những thông tin rất có giá trị cho ngành Hán Nôm và nghiên cứu truyền thống văn hoá Việt Nam.

2) Giới thiệu tác gia, tác phẩm và tư liệu Hán Nôm về các nhân vật lịch sử đem đến nhiều thông tin mới và bổ ích, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về các lĩnh vực này.

3) Thông tin những giá trị của tư liệu Hán Nôm, khi nghiên cứu lịch sử, văn học, tôn giáo, pháp luật...

4) Nghiên cứu văn bản học và thư tịch học.

5) Nghiên cứu về ngôn ngữ văn tự.

Hội nghị đã được nghe 25 tham luận trong số 103 tham luận gửi đến và những ý kiến trao đổi, thảo luận với tinh thần học thuật và phát triển.

                                     

                                            Hằng Nga

                                                                                                                                              (Theo: hannom.org.vn)

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: