Những phát hiện mới về Hán Nôm (31/01/2010)

Ngày 14 tháng 1 năm 2010, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo Hán Nôm học năm 2009 nhằm thông báo những phát hiện mới về Hán Nôm học trong năm.

Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2009 (29/01/2010)

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2009.

Lễ ra mắt Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (11/11/2009)

Ngày 29 tháng 10 năm 2009, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, đánh dấu sự ra đời của một tạp chí nghiên cứu chuyên ngành mới trong hệ thống các tạp chí nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Lễ ra mắt Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (11/11/2009)

Ngày 29 tháng 10 năm 2009, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, đánh dấu sự ra đời của một tạp chí nghiên cứu chuyên ngành mới trong hệ thống các tạp chí nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Kĩ thuật truyền thông kết quả nghiên cứu (10/11/2009)

Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2009, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Dự án Hỗ trợ hoạch định chính sách đã tổ chức khóa học về Kĩ thuật truyền thông kết quả nghiên cứu.

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam (31/10/2009)

Tháng 9 năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam có thêm một tạp chí nghiên cứu chuyên ngành: “Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam”.

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam (31/10/2009)

Tháng 9 năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam có thêm một tạp chí nghiên cứu chuyên ngành: “Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam”.

Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập tạp chí "Ngôn ngữ" (15/10/2009)

Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2009, Viện Ngôn ngữ học & Tạp chí "Ngôn ngữ" đã tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 40 năm thành lập tạp chí "Ngôn ngữ".

Kỷ niệm 10 năm Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo ra số đầu tiên (10/09/2009)

Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo đã long trọng tổ chức Hội nghị kỉ niệm 10 năm (26/08/1999-26/08/2009) Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo ra số đầu tiên và nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam vì đã có những thành tích trong công tác từ năm 1999 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung (03/02/2009)

Ngày 16 tháng 1 năm 2009, Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ đã tổ chức “Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung khu vực Hà Nội năm 2009”.
Các tin đã đưa ngày: