Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2011 (24/02/2011)

Ngày 27 tháng 1 năm 2011, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2011 để tổng kết công tác Tạp chí trong năm 2010 và xây dựng phương hướng công tác năm 2011.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm năm 2011 (24/02/2011)

Ngày 7 tháng 1 năm 2011, Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2011 để tổng kết công tác Tạp chí trong năm 2010 và xây dựng phương hướng công tác năm 2011.

Họp mặt cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Con người (08/01/2011)

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Tạp chí Nghiên cứu Con người, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi họp mặt cộng tác viên nhân dịp Tạp chí ra mắt bạn đọc số thứ 50.

Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010 (23/11/2010)

Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tổ chức Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2010 (30/03/2010)

Vừa qua, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2010 để tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2009 và bàn phương hướng hoạt động năm 2010.

Tài liệu của nhà khoa học - GS.TSKH.VS. Nguyễn Duy Quý thành tài sản quốc gia (22/03/2010)

Theo đề nghị của Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, GS.TSKH. VS. Nguyễn Duy Quý đã bàn giao phông tư liệu cá nhân của ông cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Lễ tiếp nhận tài liệu được tổ chức vào sáng 18.3.2010 tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thông báo của Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam về các nguồn thông tin khoa học của Viện KHXH Việt nam sẵn sàng phục vụ tra cứu trực tuyến (17/03/2010)

Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam trân trọng thông báo 3 cơ sở dữ liệu (CSDL) về các nguồn thông tin khoa học của Viện KHXH Việt Nam hiện đang sẵn sàng hỗ trợ các nhà khoa học trong và ngoài Viện KHXH Việt Nam tra cứu trực tuyến qua Thư viện điện tử Viện KHXH Việt Nam:

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2010 (01/03/2010)

Ngày 04 tháng 02 năm 2010, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên (khu vực Hà Nội) để tổng kết công tác tạp chí năm 2009 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2010.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm năm 2010 (08/02/2010)

Ngày 21 tháng 1 năm 2010, tại Hà Nội, Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên để tổng kết công tác tạp chí năm 2009 và xây dựng phương hướng công tác năm 2010.
Các tin đã đưa ngày: