Thư mời cung cấp trang thiết bị năm 2018 cho Viện KHXH vùng Trung Bộ

Kính gửi các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp trang thiết bị theo danh mục được đính kèm

Ngày bắt đầu: 20/06/2018

Ngày kết thúc: 23/06/2018

Thư mời cung cấp sách Ngoại văn và Sách Việt năm 2018 cho Viện KHXH vùng Trung Bộ

Kính gửi các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp sách ngoại văn và sách việt theo danh mục được đính kèm

Ngày bắt đầu: 20/06/2018

Ngày kết thúc: 23/06/2018

Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Ngày bắt đầu: 19/03/2018

Ngày kết thúc: 07/05/2018

Hội thảo quốc tế về SME tại Đà Nẵng

Ngày bắt đầu: 24/05/2016

Ngày kết thúc: 06/08/2016

Chương trình học bổng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI)

Ngày bắt đầu: 16/05/2016

Ngày kết thúc: 26/05/2016