• Họ tên: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
  Điện thoại: (+84) 0236 3962520
  Fax:
  Thư điện tử: hanhcjs@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: TS. Hoàng Hồng Hiệp
  Điện thoại: (+84) 0236 3962516
  Fax:
  Thư điện tử: hiephh.isscr@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: PGS.TS . Bùi Đức Hùng
  Điện thoại: (+84) 0236 3962520
  Fax:
  Thư điện tử: hungbd.isscr@vass.gov.vn
 •