Pages

 
  
  
  
  
cac-co-quan-giup-viec-ctv.aspx
  
5/28/2012 4:22 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
cac-co-quan-nghien-cuu.aspx
  
5/28/2012 4:22 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
cac-co-quan-quyet-dinh.aspx
  
5/28/2012 4:23 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
cac-co-quan-su-nghiep.aspx
  
5/28/2012 4:26 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
chi-tiet-can-bo.aspx
Checked Out To: SHAREPOINTSV02\Administratorchi-tiet-can-bo.aspx
Checked Out To: SHAREPOINTSV02\Administrator
  
5/25/2012 5:52 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
chi-tiet-co-quan.aspx
  
5/28/2012 9:17 AMSHAREPOINTSV02\Administrator
danh-sach-co-quan.aspx
  
5/28/2012 9:17 AMSHAREPOINTSV02\Administrator
danh-sach-nguoi-dung-cung-chuc-vu.aspx
  
5/25/2012 3:59 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
danh-sach-phong-ban.aspx
  
6/1/2012 4:51 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
default.aspx
  
5/24/2012 3:32 PMSystem Account
lanhdaovien.aspx
  
5/24/2012 4:31 PMSHAREPOINTSV02\Administrator
thong-tin-don-vi.aspx
  
11/14/2013 10:19 AMSystem Account
 

 wpHienThiDanhSachCanBo ‭[2]‬

 
 

 wpHienThiDanhSachCanBo ‭[1]‬

 
 

 Danh bạ cán bộ

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
1
1
Viện trưởngViện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ
  
1
1
Tổng Biên Tập tạp chí khxh miền trungViện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ
  
0
2
Phó viện trưởngViện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ
  
0
2
Trưởng phòngPhòng Tổ chức hành chính
  
0
1
Trưởng phòngPhòng Quản lý Khoa học
  
1
1
Trưởng phòngPhòng Thông tin - Thư viện
  
0
0
Phó Tổng Biên Tập tạp chí khxh miền trungTạp chí Khoa học xã hội miền Trung