ĐỊA CHÍ TĨNH GIA

10/09/2013

Huyện Tĩnh Gia là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, địa linh nhân kiệt. Nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhà văn hóa, khoa bảng, chính trị nổi tiếng

Hiện nay, quê hương Tĩnh Gia đang trên đường đổi mới và phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khu kinh tế Nghi Sơn – Khu kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Trung Bộ đang tích cực phấn đấu để sớm trở thành khu đô thị đồng bộ có khu dân cư, khu công nghiệp, dịch vụ và khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch.

 

Để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện Tĩnh Gia, tạo cơ hội tốt thu hút đầu tư của bạn bè trong và ngoài nước. Nhóm tác giả do TS. Dương Bá Phượng (Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ, nay là Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ) là Tổng chủ biên đã thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc nghiên cứu,  biên soạn cuốn Địa chí huyện Tĩnh Gia. Sách do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa ấn hành năm 2010. Với dung lượng 910 trang, ngoài phần Mở đầu, Mục lục, Danh mục viết tắt, Tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 7 phần, 24 chương:

          Phần thứ nhất: Địa lý, gồm 3 chương, nội dung các chương đề cập đến các vấn đề về: Địa lý hành chính; Địa lý tự nhiên. Dân cư huyện Tĩnh Gia.

          Phần thứ hai: Lịch sử, gồm 3 chương, nội dung các chương đề cập đến các vấn đề: Tĩnh Gia từ thời tiền sử đến đầu thế kỷ XX; Tĩnh Gia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc (Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975); Tĩnh Gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1976 – 2010).

          Phần thứ ba: Kinh tế, gồm 3 chương, nội dung các chương đề cập đến các vấn đề: Tổng quan tiến trình phát triển kinh tế của huyện Tĩnh Gia qua các thời kỳ lịch sử; Các ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu; Tổ chức phân bố không gian lãnh thổ kinh tế.

Phần thứ tư: Văn hóa, gồm 5 chương, nội dung các chương đề cập đến các vần đề: Đời sống vật chất; Phong tục tập quán; Tôn giáo tín ngưỡng; Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; Văn học nghệ thuật.

Phần thứ năm: Hệ thống chính trị và xã hội, gồm 5 chương, nội dung các chương đề cập đến các vấn đề: Hệ thống chính trị; Quốc phòng – an ninh; Khoa học – Công nghệ và Giáo dục – Đào tạo; Y tế - Thể dục – Thể thao; Lao động – xã hội.

Phần thứ sáu: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia đến năm 2020, gồm 4 chương, nội dung các chương đề cập đến các vấn đề: Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Tĩnh Gia đến năm 2020; Định hướng phát triển kinh tế huyện Tĩnh gia đến năm 2020; Định hướng phát triển xã hội huyện Tĩnh gia đến năm 2020; Định hướng phát triển và bảo tồn văn hóa Tĩnh gia đến năm 2020;

Phần thứ bảy: Thị trấn và các xã.

Đây là công trình nghiên cứu nhằm giới thiệu khá toàn diện về tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục,…của huyện Tĩnh Gia qua các thời kỳ lịch sử và phục vụ cho việc truyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, các thành tựu kinh tế - xã hội của huyện Tĩnh Gia trên bước đường phát triển bền vững.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Thị Ngọc