THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI MIỀN TRUNG

05/09/2013

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung đề nghị các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau đây:

 1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung phải chưa từng được đăng trên các sách,   báo và tạp chí khác.
 2. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 1.2 pt, cách đoạn 6 pt. Mỗi bài gửi cho Toà soạn gồm 1 bản in và 1 bản điện tử, không quá 15 trang (kể cả tài liệu tham khảo) và bản tóm tắt nội dung không quá 10 dòng.
 3. Nếu bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, cần đánh số theo thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2;... Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn, không có dấu chấm ở cuối dòng.
 4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan...).
 5. Nếu là từ bằng tiếng dân tộc thiểu số thì in nghiêng, giải nghĩa bằng tiếng Việt để trong ngoặc đơn.
 6. Đối với các đoạn trích dẫn trong bài nếu trích dẫn nguyên văn thì phần trích dẫn đó phải được để trong dấu ngoặc kép; Nếu là trích dẫn nội dung, đại ý thì không phải để trong dấu ngoặc kép. Cả 2 loại này đều phải được trích nguồn và để ở chữ thường.
 7. Các chú thích để ở cuối trang, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3... Tài liệu trích dẫn để trong dấu ngoặc đơn và viết theo thứ tự:
  • Nếu tác giả là người Việt Nam: (Họ tên tác giả, năm xuất bản, số trang).

Ví dụ: (Bùi Văn Đạo, 2003, tr. 20)

 • Nếu tác giả là người nước ngoài: (Họ tác giả, năm xuất bản, số trang).

Ví dụ: (Jonh, 2005, tr. 30)

 1. Bài nghiên cứu cần phải có mục Tài liệu tham khảo ở cuối bài.
  1.  Về thứ tự tác giả trong tài liệu tham khảo:
 • Với tác giả là người Việt Nam: Số thứ tự được xếp theo tên của tác giả.
 • Với tác giả là người nước ngoài: Số thứ tự được xếp theo họ của tác giả. 

8.2. Việc trích nguồn từ sách, bài của trên hai tác giả, được thực hiện như sau:

 • Tác giả là người Việt Nam: (Họ tên tác giả đứng đầu và cộng sự, năm xuất bản, số trang).

Ví dụ: (Nguyễn Văn A và cộng sự, 2000, tr. 12)

 • Tác giả là người nước ngoài: (Họ tác giả đứng đầu và cộng sự, năm xuất bản, số trang).

Ví dụ: (Jonh và cộng sự, 1999, tr. 22)

8.3. Trật tự và cách trình bày Tài liệu tham khảo được quy định như sau:

 • Nếu là sách:

Ví dụ 1: Khổng Diễn (1995), Dân số và dân số tộc người Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội

Ví dụ 2: Jonh, James (1976), Human cultural, New Haven, Yale University Press. 

 • Nếu là bài đăng trên Tạp chí:

Ví dụ: Lương Ninh (2008), “Nam Á và Nam Đảo – suy ngẫm và thảo luận”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 2, tr. 2-14.     

 • Nếu là bài đăng trong một cuốn sách:

Ví dụ: Bùi Chỉ. Văn hóa dân tộc với ngôn ngữ dân tộc. Trong sách: Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 1993, trang 103 – 104.

 • Nếu bài đăng trên kỷ yếu hội thảo hoặc bài tham dự hội thảo:

Ví dụ: Nguyễn Minh (2006), “Văn hoá Việt Nam - thực trạng và phát triển”, Kỷ yếu Hội nghị thông báo Văn hoá dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hoá.

 • Nếu là bài đăng trên Internet:

Ví dụ: Nguyễn Vũ (2008), Hang Phia Mùn- Một di tích có nhiều mộ táng cổ, trên trang (truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2008).

 1. Cuối bài cần ghi rõ họ và tên tác giả, chức danh khoa học, học vị, chuyên ngành, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email để Toà soạn tiện liên hệ.
 2. Đối với bài không được sử dụng, Toà soạn không trả lại bản thảo.

TOÀ SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI MIỀN TRUNGCác tin khác
Các tin đã đưa ngày: