Mục lục Tạp chí KHXHMT số 1 năm 2018

10/04/2020

 

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 01 năm 2018

Năm thứ mười hai

    

Mục lục

 

TT

Tác giả

Tên bài viết

Tạp chí số

Trang

1

Hoàng Hùng,

Trần Văn Hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của

hành khách đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh

Thừa Thiên Huế

Số 1 (51)

3

2

Võ Tiện Chín,

Trần Văn Hiệu

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế

trang trại ở tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh

hiện nay

Số 1 (51)

12

3

Bùi Thị Minh Thu,

Lê Nguyễn Đoan Khôi,

Hồ Thị Bích Thủy

Tực trạng thu hút FDI vào ngành công

nghiệp cơ khí của Ấn Độ theo hướng kinh

doanh bền vững và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Số 1 (51)

23

4

Nguyễn Thị Như Hương,

Trần Thị Tuyết Nhung

Một số giải pháp cho trẻ em vùng bị ảnh

hưởng thiên tai dưới góc nhìn công tác xã

hội tại tỉnh Quảng Bình

Số 1 (51)

33

5

Phan Thị Hoàn

Quy ước về bảo vệ tài nguyên rừng: Trường hợp rừng kiêng của người Cơtu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Số 1 (51)

40

6

Dương Văn Huy,
Lê Thụy Hồng Yến

Chính sách của Chính quyền Ngô Đình
Diệm đối với người Hoa trong lĩnh vực nhập tịch và kinh tế (1955 - 1963)

Số 1 (51)

51

7

Đinh Thị Tảo

Các tuyến đường lưu thông hàng hóa ở Bình Định thế kỉ XIX

Số 1 (51)

59

8

Nguyễn Thị Tùy,
Đàm Thị Túy

Đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và
tư duy qua ẩn dụ cấu trúc của nhóm từ chỉ
hiện tượng thiên tai thuộc nước trong tiếng
Việt

Số 1 (51)

70

 

 


 

 

 

 

 

 


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung