Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới” (31/01/2018)

Sáng ngày 13/12/2017, tại hội trường Viện KHXH vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, được sự cho phép Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới” nhằm nhận diện, trao đổi, thảo luận các cơ hội, thách thức, rào cản mà Vùng phải đối diện trong quá trình “đổi mới sáng tạo” hay tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất, gợi mở những khuyến nghị, hàm ý chính sách thiết thực đối với sự phát triển bền vững Vùng trong bối cảnh hiện nay.

Thông báo thành lập Tạp chí “Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á” (19/07/2012)

Theo Giấy phép hoạt động số 1113/GP-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1041/QĐ-KHXH ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á phát hành Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á với thời lượng 2 tháng 1 số.
Liên kết website

Online: 1

Lượt truy cập: